Změna je život. Toto rčení svým způsobem vyjadřuje touhu člověka se neustále vyvíjet, neustrnout, nezůstat stát na jednom místě. Totéž platí i o multižánrovém festivalu VALMEZ. Letos to bude už šestý ročník a při jeho přípravě jsme byli vedeni snahou tak zvaně se otevřít světu. Základní koncepce zůstane samozřejmě zachována. Prioritu budou mít i nadále kapely pocházející z Valašského Meziříčí, či mající zde kořeny. Ale bez srovnání není vývoj. A tímto se v letošním roce řídíme i my. Pokud všechno dobře dopadne, přivítáme na VALMEZu 2017 nejméně jednoho zahraničního hosta. Naším přáním je získat pro festival dva. Pro každou scénu jednoho, ale nejsme si jisti, že to unese náš omezený rozpočet. Proč taková skromnost? Protože chceme i nadále zachovat nízké vstupné na úrovni minulých let, aby byl přístup na festival umožněn všem věkovým a příjmovým skupinám.

Termín už určitě všichni znáte. Byl již koncem roku 2016 zveřejněn na sociálních sítích. Ale pro pořádek. Rezervujte si sobotu 14. října 2017. V tento den se v celém kulturním zařízení města Valašského Meziříčí rozezní hudba mnoha žánrů. Od folku, přes blues až po metal a hardcore. Bylo by škoda to neslyšet.


© 2012 - 2017 EPaS, spol. s r.o.

logo epas male nove invert2.png, 6,5kB mejla_logon.png, 8,8kB logoKZ.png, 2,6kB
cravt.png, 5,6kB
cabot.png
Krasspol_small.png, 12kB
vm_logo.gif
logo_elves.png